1. Портян М., Калугіна О. Формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-образного освоєння природи // Наукові записки кафедри педагогіки. 2020. № 46 (1). C. 37-42.