1. Нижник О. Результати діагностування рівня сформованості інноваційної компетентності вчителів ЗЗСО // Наукові записки кафедри педагогіки. 2020. № 46 (1). C. 20-28.