1. Чан Л. Реалізація технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у ЗВО КНР // Наукові записки кафедри педагогіки. 2019. № 44 (1). C. 181-190.