1. Черевко О. Компетентнісний підхід як методологічна основа формування лідерських якостей особистості // Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. № 43 (1). C. 443-454.