1. Синельник І., Алєксєєва Г. Обґрунтування структури інформаційної культури майбутніх фахівців на засадах системного підходу // Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. № 43 (1). C. 365-379.