1. Романовська О. Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 «менеджмент» у закладах вищої освіти // Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. № 43 (1). C. 343-355.