1. Пустовойт Б., Федяй І. Кейс-технологія як один із сучасних методів викладання у закладах вищої освіти для формування компетентності майбутніх фахівців // Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. № 43 (1). C. 422-430.