1. Красюкова М. Гімназії як шлях до соціалізації учнівської молоді народів північного приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. № 43 (1). C. 176-186.