1. Кізіцька Т., Юхно Л. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової освіти в контексті компетентнісного підходу // Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. № 43 (1). C. 156-163.