1. Дмитренко К., Полякова І. Реалізація процесу формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної комунікації під час проходження різних видів педагогічної практики // Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. № 43 (1). C. 94-110.