1. Гнатченко Н. Аналіз підходів щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів // Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. № 43 (1). C. 72-85.