1. Пономарьова Г.Ф. Теоретико-методологічні засади самовиховання майбутніх педагогів у процесі модернізації вищої педагогічної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. № 42.