1. Мицик Г. Кадрове забезпечення організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в сільській місцевості (1945–1959 рр.) // Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. № 42.