Синельник, І., і Г. Алєксєєва. 2018. Обґрунтування структури інформаційної культури майбутніх фахівців на засадах системного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки 1 (43), 365-79. https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11975.