Гнатченко, Н. 2018. Аналіз підходів щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів. Наукові записки кафедри педагогіки 1 (43), 72-85. https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11947.