ВИГРАНКА, Т. Мовленнєва компетентність викладача як складова авторитету педагога в контексті історичної спадщини А.С. Макаренко. Наукові записки кафедри педагогіки, n. 41, p. 45-49, 28 dez. 2017.