ВИГРАНКА, Т. Мовленнєва компетентність – основа сучасної підготовки майбутніх педагогів гуманітарних спеціальностей. Наукові записки кафедри педагогіки, n. 39, p. 46-51, 22 set. 2017.