РЕПКО, І. Позааудиторна робота внз як шлях самореалізації студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, n. 33, p. 180-186, 1 jul. 2015.