Вигранка, Т. (2017). Мовленнєва компетентність – основа сучасної підготовки майбутніх педагогів гуманітарних спеціальностей. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 46-51. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9242