Осипов, І. (2015). ТЕХНІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 152-156. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3540