Репко, І. (2015). Позааудиторна робота внз як шлях самореалізації студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 180-186. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3090