Комишан, А. (2022). Необхідність і доцільність формування та розвитку культури спілкування у майбутніх фахівців з вищою освітою. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(50), 66-80. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-50-06