Портян, М., & Калугіна, О. (2020). Формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-образного освоєння природи. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(46), 37-42. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-46-05