Синельник, І., & Алєксєєва, Г. (2018). Обґрунтування структури інформаційної культури майбутніх фахівців на засадах системного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 365-379. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11975