Романовська, О. (2018). Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 «менеджмент» у закладах вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 343-355. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11973