Дмитренко, К., & Полякова, І. (2018). Реалізація процесу формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної комунікації під час проходження різних видів педагогічної практики. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 94-110. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11949