Гнатченко, Н. (2018). Аналіз підходів щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 72-85. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11947