(1)
Вигранка, Т. Мовленнєва компетентність викладача як складова авторитету педагога в контексті історичної спадщини А.С. Макаренко. НЗ 2017, 45-49.