(1)
Репко, І. Позааудиторна робота внз як шлях самореалізації студентів. НЗ 2015, 180-186.