(1)
Титаренко, В. І. Професійно-педагогічне спілкування – провідна умова формування партнерської взаємодії викладача та студента у вищому навчальному закладі. НЗКП 2015, 222-228.