(1)
Маньгора, В. В. Роль сучасних підручників з правознавчих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх юристів. НЗКП 2015, 161-138.