(1)
Комишан, А. Необхідність і доцільність формування та розвитку культури спілкування у майбутніх фахівців з вищою освітою. НЗКП 2022, 1, 66-80.