(1)
Красюкова, М. М. Гімназії як шлях до соціалізації учнівської молоді народів північного приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. НЗКП 2018, 1, 176-186.