[1]
Синельник, І. і Алєксєєва, Г. 2018. Обґрунтування структури інформаційної культури майбутніх фахівців на засадах системного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки. 1, 43 (Груд 2018), 365-379.