[1]
Романовська, О. 2018. Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 «менеджмент» у закладах вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки. 1, 43 (Груд 2018), 343-355.