[1]
Гнатченко, Н. 2018. Аналіз підходів щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів. Наукові записки кафедри педагогіки. 1, 43 (Груд 2018), 72-85.