Виховання у майбутніх соціальних педагогів гуманістичного ставлення до опікунських сімей в умовах загальноосвітньої середньої школи

  • Л. М. Федорова
Ключові слова: гуманність, гуманістичне виховання, опікунська сім’я, школа, соціальний педагог, дитина-сирота, підходи, умови

Анотація

У статті розглядаються проблеми виховання у майбутніх соціальних педагогів гуманістичного ставлення до опікунських сімей в умовах загальноосвітньої середньої школи. Виокремлюються такі поняття, як «гуманістичне виховання», «виховання», «гуманність» та «гуманізація освіти». Створюються умови для використання особистісно орієнтованого та інших підходів до роботи з опікунськими сім’ями. Аналізується робота соціального педагога за допомогою моделі соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю в загальноосвітній середній школі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бех І. Д. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи (до факультативного курсу «Основи гуманістичної моралі») [Електронний ресурс] / І. Бех, Н. Ганнусенко, К. Чорна. – Режим доступу: http://uath.org/index.php?news=478.

Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : науково-методичний посібник / І. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

Бобко Л. О. Гуманістичне виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю у позанавчальній діяльності: Автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. / Л. О. Бобко – Київ, 2004. – 20 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко . – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

Лазарева М. И. Социально-педагогическое сопровождение воспитания ребенка в опекунской семье в условиях Центра социальной помощи семье и детям : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Лазарева Марина Игоревна. – М., 2010. – 182 с.

Педагогический энциклопедический словарь. – М. : Науч. изд-во «Большая российская энциклопедия», 2003. – 527 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Федорова, Л. (2017). Виховання у майбутніх соціальних педагогів гуманістичного ставлення до опікунських сімей в умовах загальноосвітньої середньої школи. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 182-189. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9295
Номер
Розділ
Статті