Якість художньо-естетичного виховання майбутніх учителів художньої культури, музичного мистецтва, етики та естетики

  • В. С. Ульянова
Ключові слова: якість виховання, художньо-естетичне виховання, майбутні вчителі

Анотація

У статті на основі аналізу наукових джерел обґрунтовано сутність художньо-естетичного виховання у ВПНЗ, складовою якого є якість музичної освіти, розглянуто поняття «якість», «забезпечення якості вищої освіти», «виховання», «художньо-естетичне виховання». Визначено художньо-естетичне виховання майбутніх учителів художньої культури і майбутніх учителів музичного мистецтва, етики та естетики у ВПНЗ як процес опанування ними основ естетичної культури, естетичних норм і принципів набуття мистецьких знань і вмінь, що складають основу естетичної активності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості : в 2-х т. / І. Д. Бех. – Чернівці : Букрек, 2015. – Т. 1. – 840 с. – (Школа майбутнього).

Буряк Т. П. Якicть ocвiти у вищій школі / Т. П. Буряк. – К. : Наукова думка, 2009. – 200 c.

Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область / НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун- тів Європи, Ін-т вищ. освіти ; [за заг. ред. І. Ф. Прокопенко]. – К. : Знання України, 2009. – 431 с.

Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління (тексти лекцій) / Г. В. Єльникова. – Х. : Видав. гр. Основа, 2004. – Вип. 3 (15). – 128 с. – (Серія «Бібліотека журн. «Управління школою»).

Олексюк О. Музична педагогіка : навч. посіб. / О. Олексюк. – К. : КНУКіМ, 2006. – 188 с.

Петриченко Л. О. Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти у вищому педагогічному навчальному закладі: монографія / Л. О. Петриченко. Харків: ФОП Андрєєв К.В., 2012. – 520 с.

Пономарьова Г. Ф. Виховання майбутнього педагога : теорія і практика : монографія / Г. Ф. Пономарьова. – Х. : Ранок, 2014. – 547 с.

Пoтaшник М. М. Кaчecтвo oбpaзoвaния : пpoблeмы и тexнoлoгии упpaвлeния : (В вопросах и ответах) / М. М. Пoтaшник ; Рос. акад. образования. – М. : Наука, 2002. – 350 с.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Пpoкoпeнкo A. I. Упpaвлiння в cиcтeмi вищої ocвiти / A. I. Пpoкoпeнкo. – Xapкiв : Xapк. нaц. пeд. ун-т iмені Г. C. Cкoвopoди, 2005. – 304 c.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Ульянова, В. (2017). Якість художньо-естетичного виховання майбутніх учителів художньої культури, музичного мистецтва, етики та естетики. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 170-181. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9294
Номер
Розділ
Статті