Характеристика мотиваційно-цільового компонента підготовки майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів

  • Н. І. Сабат
Ключові слова: мотиваційно-цільовий компонент, професійна готовність, учителі початкових класів, діти трудових мігрантів

Анотація

У статті схарактеризовано мотиваційно-цільовий компонент підготовки майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів. Представлено результати дослідження щодо формування ціннісного ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності. Розроблено практичні рекомендації щодо сформованості навчальних та пізнавальних мотивів майбутніх учителів початкових класів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бибик С. П. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / С. П. Бибик, Г. М. Сюта; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Харків : Фоліо, 2006. – 624 с.

Єрохін С. А. Концепція професійної мотивації студентів як фактора конкурентності на ринку праці / С. А. Єрохін, Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна // Юридична наука. – 2011. – № 1. – С. 20– 27.

Зарплата вчителів має зрости на 33,5 % // Середня освіта. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/school/52333/

Мачуська І. М. Основні чинники професійного самовизначення старшокласників / І. М. Мачуська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17 (1). – С. 474–482.

Робер М.-А. Психология индивида и группы / М.-А. Робер, Ф. Тильман. – М. : Прогресс, 1988. – 256 с.

Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. – М. : МГУ, 1984. – 334 с.

Шемигон Н. Ю. Сутність мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності / Н. Ю. Шемигон // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – С. 250–254.

Яковенко А. В. Особенности образовательных мотиваций студенческой молодежи в условиях трансформации украинского общества: дис. ... канд. социол. Наук : 22.00.04 / А. Я. Яковенко. – Луганск, Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля. 2002. – 200 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Сабат, Н. (2017). Характеристика мотиваційно-цільового компонента підготовки майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 134-141. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9289
Номер
Розділ
Статті