Питання формування лексичних навичок у студентів немовних факультетів університету

  • Н. О. Лєшньова
  • Л. В. Павлова
Ключові слова: тезаурус студента, недовільне запам’ятовування, екстенсивне читання, учбовий текст, рольова гра

Анотація

У статті розглядаються проблеми навчання новій лексиці студентів університету, які вивчають англійську мову в якості другої мови на немовних факультетах. Особлива увага приділяється найбільш ефективним методам, які сприяють швидкому подоланню проблем оволодіння новою лексикою та питанням стимулювання недовільної пам’яті студентів при роботі, як в аудиторії, так і при виконанні домашнього завдання. Надаються рекомендації щодо роботи зі студентами з дуже низьким початковим рівнем знань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алексеева Л.Е. Методика обучения профессионально-ориентир. Ин. Яз./ Л.Е. Алексеева – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007. – 136 с.

Аткинсон Р. Человеческая память и процесе обучения / Р. Аткинсон. - М.: Прогресc, 1980. - 528 с.

Благодарная Т.П. Розвиток навичок роботи з професійно-оріентованіми текстами на початковому етапі вивчення іноземної мови/ Т.П. Благодарная // Викладання мов у ВНЗ освіти. – Харків: ХНУ, 2008. – № 12, С. 65 – 70.

Блонский П.П. Избранньїе психологические произведения / П.П. Блонский// – М.: Просвещение, 1964. – 547 с.

Н.М. Гаврилюк. Принципи навчання лексиці на заняттях з іноземної мови у ВНЗ //http://repository.vsau.vin.ua/card.php?lang=en&id=9878, 2015. – 11с.

Дроздова І. П. Критерії добору текстів для навчання професійного мовлення студентів нефілологічного профілю у ВНЗ / І. П. Дроздова – Харків: Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі, 2010. – С. 69 – 76.

Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание / П.И. Зинченко. - М.: АПНРСФСР, 1961. – 559 с.

Зинченко П.И. Исследования психологии памяти / П.И. Зинченко // Проблеми психологии памяти. - Харьков: ХГУ, 1969. – С. 3 – 11.

Златів Л. М. Комплексний підхід до роботи з науково-навчальним текстом у курсі практикуму з української мови. / Л. М. Златів // Укр. мова і літ. в школі. – 1999. – С. 9 – 53.

Середа Г.К. О структуре учебной деятельности, обеспечивающей високую продуктивность непроизвольного запоминания / Г.К. Середа // Проблеми психологии памяти. - Харьков : ХГУ, 1969. – С. 12 – 20.

Смирнов А.А. Психология запоминания / А.А. Смирнов // – М. – Л.: АПН СССР, 1948. – 328 с.

Тернавська Л. М. Формування іномовної лексичної компетентності студентів немовних ВНЗ засобами фразеології / Л. М. Тернавська, О. А. Шауерман. // Вісник Дніпропетровського Университету ім. А. Нобеля. – 2015. – №1(9). – С. 188–192. (Серія «Педагогіка і психологія», пед. науки)

Тимечкіна К.В. Навчання лексиці англійської мови в немовному ВНЗ / К.В. Тимечкіна // Наукові праці. – «Педагогіка», 2012. – № 146. – Т. 158. – С. 16 – 19.

McCarten J. Teaching Vocabulary Lessons from the Corpus. Lessons for the Classroom / J. McCarten // Cambridge University Press, 2007. – 36 p.

McCarthy M.J. Vocabulary / M.J. McCarthy // Oxford University Press, 1988. – 173 p.

Day R. Extensive Reading in the Second Language Classroom. / R. Day, J. Bamford // – Cambridge: Cambridge University Press, 1998 – 240p.

Maley A. Review of Extensive Reading Activities for the Second Language Classroom. / A. Maley – ELT Journal, vol. 59/4, 2005. – P. 354.

Prashant Subhash Mothe. Innovative Techniques of Teaching Vocabulary at the Intermediate Level in the Second Language Classroom. / Prashant Subhash Mothe. // Conference Proceedings by LITU, FLLT, 2013. – Issue 2. – No.1. – P. 377-391.

Schmitt N. Review article: Instructed second language vocabulary learning. / N. Schmitt // Language Teaching Research, 2008. – № 12. – P. 329 – 363.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Лєшньова, Н., & Павлова, Л. (2017). Питання формування лексичних навичок у студентів немовних факультетів університету. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 93-99. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9284
Номер
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)