Роль професійного самопізнання в підвищенні педагогічної майстерності вчителя

  • Ю. І. Єрмак
Ключові слова: самопізнання, професійне самопізнання, педагогічна майстерність, самовиховання, самоосвіта

Анотація

В статті розкрито суть професійного самопізнання майбутнього вчителя як особистісної якості, спрямованої на реалізацію прагнення якомога глибше виявляти й реалізовувати внутрішній потенціал. Обґрунтовано необхідність використання прийомів професійного самопізнання, що підвищують педагогічну майстерність вчителя. Відзначено, що продуктивність професійного самопізнання вчителя підвищується в процесі самовиховання та самоосвіти. Виявлено перешкоди, що заважають професійному самопізнанню  вчителя в процесі підвищення педагогічної майстерності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Боброва Е. М. Психологические особенности профессионального самопознания студентов педагогического вуза : автореф. дисс. канд. психолог.наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / Е. М. Боброва. – М., 1989. – 23 с.

Гоноболин Ф.Н. Внимание и его воспитание / Ф.Н. Гоноболин. — М., 1972.

Єлканов С. Б. Основи професійного самовиховання майбутнього вчителя. Педагогічна творчість і майстерність / С. Б. Єлканов. – К., 2000.

Кузьмина Н. В. Психологическая структура деятельности учителя : (тексты лекций) / Н. В. Кузьмина, Н. В. Кухарев; Гомельс. гос. ун-т, Каф. педагогики и психологии. –– Гомель : ГГУ, 1976. –– 57 с.

Макаренко А. С. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. / А. С. Макаренко. – М. : Педагогика, 1977. – Т. 1. – С. 397; Т 2. – 320 с.

Метельский Г. И. Психологические особенности гностической деятельности личности учителя / Г. И. Метельский. – Л., 1979. – 136 с.

Мешко О. Професійне самопізнання майбутнього вчителя як умова становлення його педагогічної позиції / О. Мешко // Психологічні науки. - 2010. - № 54. — С. 235-239.

Педагогічна майстерність: хрестоматія : навч. посіб. / упоряд.: І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін.; за ред. І. А. Зязюна. - К. : Вища шк., 2006. — С. 249-251.

Рукавишникова Н. Г. Профессиональное самопознание студентов педагогического вуза : автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / Н. Г. Рукавишникова. - М., 2003. - 21 с.

Столин В. В. Самосознание личности / В. В. Столин. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 284 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Єрмак, Ю. (2017). Роль професійного самопізнання в підвищенні педагогічної майстерності вчителя. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 77-83. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9281
Номер
Розділ
Статті