Актуальні проблеми створення науково обґрунтованого змісту навчальної дисципліни «педагогіка фізичного виховання» для вищих навчальних закладів фізкультурного спрямування

  • Ю. В. Васьков
  • В. М. Малєєв
Ключові слова: педагогіка, педагогіка фізичного виховання, педагогічний процес, суб’єкти педагогічного процесу, навчальний план

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми створення науково обґрунтованого змісту навчальної дисципліни «Педагогіка фізичного виховання» для вищих навчальних закладів фізкультурного спрямування. Проведений аналіз сучасних підручників і навчальних посібників засвідчив про відсутність теоретичного обґрунтування розробки проблеми педагогіки фізичного виховання як наукової та навчальної дисципліни. Пропонується авторський варіант основних модулів навчальної дисципліни, наводиться орієнтовний зміст відповідної навчальної програми. Окремо висвітлюються питання підготовки викладачів до проведення навчальних занять і роль студентів в організації самостійної роботи як суб’єктів навчального процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арефьев В. Г. Основи теорії та методики фізичного виховання / В. Г. Арефьев: підручник . – Кам’янець-Подільський :ПП Буйницький О. А., 2011. – 368 с.

Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичним вихованням студентів педагогічних спеціальностей / Г. В. Безверхня, М. І. Маєвський // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК, 2015. – № 2 (46). – С. 28 – 33.

Белых С. И. Структура концепции личностно ориентированного физического воспитания студентов университета / С. И. Белых // Физическое воспитание студентов. – 2013. – №3. – С. 3 – 9.

Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів / Г. П. Грибан. – Житомир : Рута, 2009. – 594 с.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] /Верховна рада України, 2014. – Режим доступу : http // sakon 4. Rada.gov.ua/laws.

Закон України «Про освіту» від 23.05. 1991 із змінами. № 1060. – ХII.

Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: підручник. Т. 1 / За ред. Т. Ю. Круцевич. – К.: «Олімпійська література», 2008 – 391 с.

Круцевич Т. Формування фізичної культури студентів у системі вищої освіти / Т. Круцевич, О. Марченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 2. – С. 78 – 81.

Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посіб. / За ред. В. І. Лозової. – Харків: ОВС, 2006. – 496 с.

Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33.

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту: Указ Президента України «Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 / У виданні «Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту». – К. : Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, 2004. – 15 с.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Пилипей Л. П. Теоретико-методологическое обоснование процесса физического воспитания студентов вузов / Л. П. Пилипей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 56 – 60.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с.

Худолей О. М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : навч. посіб. / О. М. Худолей. – Харків : ОВС, 2008. – 406 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Васьков, Ю., & Малєєв, В. (2017). Актуальні проблеми створення науково обґрунтованого змісту навчальної дисципліни «педагогіка фізичного виховання» для вищих навчальних закладів фізкультурного спрямування. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 33-40. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9275
Номер
Розділ
Статті