Проблема сутноcті тa ocoбливocтей формування етнічної ідентичності українців

  • О. М. Абасалієва
Ключові слова: етнос, етнічна ідентичність, соціалізація

Анотація

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливої ваги набувають дослідження етнічної свідомості. Вивчення психологічних чинників її формування дозволяють розкрити внутрішні механізми та оптимальні умови її розвитку. Метою статті є вивчення особливостей сутності та формування етнічної ідентичності українців. Досліджуються вікові та територіальні груп щодо особливостей етнічної ідентичності. Встановлено особливості когнітивного, афективного та поведінкового компонентів етнічної ідентичності українців та чинники, що впливають на її формування. Розкриваються особливості самоміфу українців різних вікових і територіальних груп.На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливої ваги набувають дослідження етнічної свідомості. Вивчення психологічних чинників її формування дозволяють розкрити внутрішні механізми та оптимальні умови її розвитку. Метою статті є вивчення особливостей сутності та формування етнічної ідентичності українців. Досліджуються вікові та територіальні груп щодо особливостей етнічної ідентичності. Встановлено особливості когнітивного, афективного та поведінкового компонентів етнічної ідентичності українців та чинники, що впливають на її формування. Розкриваються особливості самоміфу українців різних вікових і територіальних груп.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лозова О. М. Ідилічний топос та етос української ментальності / О. М. Лозова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Серія 12. Психологічні науки. – 2006. – № 2. – С.26-33.

Мединська Ю. Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету : дис. канд. психол. наук: / Ю. Я. Мединська. – Тернопіль, 2005. – 181 с.

Пірен М. І. Основи етнопсихології / М. І. Пірен – К. : Наука, 1996. – 360 с.

Хотинец В. Ю. Этническое самосознание / В. Ю Хотинец – СПб.: Питер, 2000. – 311 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Абасалієва, О. (2017). Проблема сутноcті тa ocoбливocтей формування етнічної ідентичності українців. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 6-13. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9271
Номер
Розділ
Статті