1. Газетов Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ ОБРАБОТКИ БАТИМЕТРИИ МОРСКОГО ШЕЛЬФА о. ЗМЕИНЫЙ // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 1. № 19. C. 26-29.