1. Burla M., Burla O. Теоретичні, прикладні та дидактичні аспекти дослідження проблеми сталого розвитку регіонів і країн // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2020. № 31. C. 15-23.