(1)
Karasov, O. Когерентність конфігурації земної поверхні як нематеріальний ресурс довкілля (ландшафтна природоохоронна територія Вооремаа, Естонія). ПБГОК 1, 78-82.