(1)
Бурла, М. Економічна система як основоположний об’єкт вивчення у загальноосвітніх закладах. ПБГОК 1, 8-12.