(1)
Burla, M.; Burla, O. Теоретичні, прикладні та дидактичні аспекти дослідження проблеми сталого розвитку регіонів і країн. ПБГОК 2020, 15-23.