[1]
Газетов, Е. 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ ОБРАБОТКИ БАТИМЕТРИИ МОРСКОГО ШЕЛЬФА о. ЗМЕИНЫЙ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 19 (1), 26-29.