Галузь та проблематика

Журнал Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» є періодичним науковим фаховим виданням України в галузі фізико-математичних та технічних наук.

Метою журналу є публікація статей, що містять нові, оригінальні результати досліджень у галузі математичного моделювання та обчислювальних методів, інформаційних технологій, захисту інформації.

Місією журналу є висвітлення нових математичних методів дослідження та керування фізичними, технічними та інформаційними процесами, та ознайомлення читачів з новими результатами досліджень з програмування та комп’ютерного моделювання в наукоємних технологіях.

До розгляду приймаються статті написані англійською, українською або російською мовами, що оформлені згідно з правилами для авторів.

Журнал розраховано для викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів, що працюючть у відповідних або суміжних напрямках.

Журнал виходить 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21578-11478P від 18.08.2015

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Періодичність публікації

Журнал виходить 4 рази на рік. Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Згідно з Будапештською ініціативою відкритого доступу (BOAI, від 14 лютого 2002 р.) під відкритим доступом мається на увазі безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до матеріалів рецензованих наукових журналів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. Статті у Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія: «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» публікуються під ліцензією СС BY 3.0 Creative Commons, згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу. При цьому результат може поширюватися під іншою ліцензією, наприклад, більш закритою. Повний текст ліцензії знаходиться за посиланням: СС BY 3.0

Всі витрати на створення журналу відкритого доступу та на організацію доступу до опублікованих матеріалів несе автор статті та інституція, де він працює, тощо, кінцевий користувач отримує доступ до журналу безкоштовно.

Етичний кодекс

Редакція журналу у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017), Етичним кодексом ученого України та документом Норми поведінки й найкраща практика для редакторів (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Редактор журналу, члени редакційної колгії, автори та рецензенти в своїй роботі керуються положеннями, викладеними у наступних документах: Етичний кодекс ученого України, Міжнародні стандарти для авторів, Міжнародні стандарти для редакторів.

Процес рецензування

В своїй роботі редакція спирається на рекомендації найкращої практики COPE’s Best Practice Guidelines для редакторів журналів.

Журнал використовує політику напів-сліпого рецензування двома рецензентами. У випадку коли отримано позитивну та негативну рецензії на статтю, може бути призначений третій рецензент і редакційна колегія приймає рішення на основі висновків всіх трьох рецензентів.
 
Термін проходження рецензування триває від 4 до 12 тижнів.
Рецензенти залучаються Редколегією за їхньою згодою із бази даних рецензентів журналу.
Рецензентам надсилається копія статті авторів та анкета, у якій рецензент повинен дати відповідь на вказані в ній питання та може вказати коментарі щодо статті. Рецензенти висловлюють думку стосовно можливості публікації статті.  Після отримання рецензії авторам статті дається два тижні для відповіді на коментарі від рецензентів та редакторів.
 

Перевірка на наявність плагіату

Технічний спеціаліст перевіряє текст подання на наявність неправомірних запозичень (плагіату) за допомогою системи StrikePlagiarism.com.

Ця система досліджує текст статті на наявність неправомірно запозиченого тексту за двома показниками: Коефіцієнт Подібності 1 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 5 слів) та Коефіцієнт Подібності 2 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 25 слів).

Якщо за результатами перевірки подання Коефіцієнт Подібності 1 буде перебільшувати 20% та/або Коефіцієнт Подібності 2 буде перевищувати 5 %, або при наявності у великій кількості сигналу «Тривога!» подання відхиляється.

Авторські права та ліцензія

Автори статті залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, що дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.